Procesi Përpunimit

Përzgjedhja

Përzgjedhja e kokrrave të kafesë bëhet në origjinë. Seleksionimi i kafesë ndihmon në prodhimin e një kafeje të mirë në shije e aromë.
Impjanti modern bën që kafeja të kalojë në disa filtra pastrimi para se të shkojë në proceset e tjera të përpunimit.

Përzierja

Përzierja e kafeve me origjinë të ndryshme është një art më vete në industrinë e kafesë pasi shërben në krijimin e profilit të një kafeje speciale.
Ky proces realizohet para procesit të pjekjes, duke ndihmuar në krijimin e një produkti të unifikuar në shije dhe aromë.

Procesi i pjekjes

Procesi i pjekjes, është zemra e përpunimit të kafesë. Gjatë këtij procesi ndodhin një sërë ndryshimesh fizike dhe kimike në kokrrën e kafesë jeshile të cilat ndihmojnë në krijimin e aromave dhe shijes. Ato do të jenë dhe identiteti i cdo përzierje. Produktet tona trajtohen në temperaturë 190-220 gradë Celcius. Cdo përzierje ka profilin e saj të pjekjes duke ndihmuar në sigurimin e cilësisë së kafesë së pjekur.

Stazhonimi

Stazhonimi, faza e cila vendos ecurinë e procesit dhe cilesisë së kafesë. Gjatë kësaj faze ndodh procesi i largimit të gazit të krijuar gjatë procesit të pjekjes, dhe përmirësimi i aromave dhe shijes. Çdo përzierje ka kohën e saj të stazhonimit, prandaj ne në Caffè Drupa kemi një sistem shumë të mirë gjurmueshmërie, që na ndihmon të kontrollojmë çdo fazë të procesit.

Paketimi

Paketimi, është faza përfundimtare e procesit që do të ndihmojë në ruajtjen e aromave të kafesë si dhe do ta mbrojë atë nga faktorët e jashtëm që shkurtojnë kohën e ruajtjes. Paketimi tripleks, ndihmon në ruajtjen e aromave, ndryshimet e temperaturave dhe lageshtisë si dhe mbron kafenë e pjekur nga ndikimi i dritës.