blog
blog

Arabika është një bimë që e ka origjinën në malet e Jemenit në gadishullin Arabik. Rritet në klimë të kullotave të larta, 600 deri 2000 m, kërkon klimë të ftohtë subtropikale dhe shumë lagështi.